Priser

Her kan du se et udvalg af klinikkens priser over udvalgte ydelser.

Du finder priser på en række af vores ydelser, men ikke alle.

Nogle ydelser kan variere meget, alt efter omstændigheder i behandlingens omfang – og hvilken behandling du vælger, – så vi opfordrer dig til at kontakte os, så kan vi prøve at udarbejde et overslag sammen.

Prisliste pr. 8. juni 2018

De nævnte priser er inkl prisen på eventuel teknik, ekskl. priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder

Min. pris Max. pris

Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader

900,- 1.100,-

Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader

1.395,- 1.600,-

Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning)

4.325,- 5700,-

Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger)

1.157,- 1.766,-

Rodbehandling i 2 kanaler

1.900,- 2.500,-

Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger)

1.812,- 2.500,-

Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning)

12.975,- 19.150,-

Operativ fjernelse af tand

966,- 2.500,-

Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion)

966,- 2.500,-

En lokalbedøvelse

236,- 400,-

   

Alle priser er i kr.
   

Priser på tandplejeydelser (Honorartabeller) med tilskud – Link til Tandlægeforeningens website >